Všeobecné obchodní podmínky VIAKOM CZ s.r.o.

Česká spořitelna a.s. 9035752 / 0800 IBAN: CZ39 0800 0000 0000 0903 5752

(platné od 1.8.2021)

Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“ ) stanoví závazná pravidla pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem, jak jsou tito specifikováni níže. VOP jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodavatel
VIAKOM CZ s.r.o., se sídlem Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, IČ: 29038456, DIČ: CZ29038456, zapsaná u rejstříkového soudu vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 161912, jednající jednatelem společnosti pan Aleš Mrkáček.

Odběratel
Odběratel je podnikatelský subjekt s přiděleným platným IČ, který provedl nebo provádí objednávku v rámci jeho podnikatelské činnosti. S koncovými spotřebiteli až na vyjímky neobchodujeme.

Registrace nového odběratele
Nový odběratel se může zaregistrovat prostřednictvím e-shopu nebo osobně na obchodním oddělení. Po ověření základních údajů (nejpozději do následujícího pracovního dne) bude odběrateli přidělena odpovídající cenová hladina.

Školení
Dodavatel pořádá zdarma školení pro registrované odběratele. Pokud si nevyberete z aktuální nabídky skupinových školení, tak si můžete domluvit individuální školení na libovolné téma v našich předváděcích prostorech. Po absolvování školení může být na přání vystaven certifikát. Více informací o školení najdetezde.

Ceny
Ceny zboží uveřejněné na internetových stránkách www.VIAKOM.cz představují aktuální platné ceny, které mají přednost před cenami uvedenými v tištěné formě. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a neobsahují dopravné a balné. V ceně je již zahrnut poplatek za likvidaci elektroodpadu a autorská odměna. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Slevy
Uvedené veřejné ceny na stránkách www.VIAKOM.cz jsou doporučené koncové ceny bez DPH. Montážním firmám z oboru elektro a IT poskytujeme výrazné dealerské slevy již od prvního nákupu. Další slevy je možné poskytnout na základě dohody, zejména v případě vyšších odběrů nebo dle konkrétní poptávky.

B2B E-shop
Po zaregistrování do e-shopu a následném potvrzení registrace obchodním oddělením získá odběratel následující: možnost objednávat přes B2B e-shop, informace o aktuálních platných individuálních slevách a cenách, informace o skladové dostupnosti zboží (na vyžádání lze zobrazovat i přesný počet ks), náhled do historie vlastních faktur a objednávek, možnost tisku individuálního ceníku a generování XML feedu pro vlastní e-shop.

Nabídka
Rádi Vám zdarma vytvoříme individuální cenovou nabídku a poradíme s technickým řešením Vašeho projektu. Obvyklá platnost individuální cenové nabídky je 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.

Objednávka
Zboží lze objednat prostřednictvím elektronického B2B obchodu, elektronické pošty, dosílkové pošty, telefonicky nebo osobně. Veškeré provedené objednávky budou považovány za závazné pro odběratele. Provedením objednávky se tyto VOP stávají pro odběratele závaznými. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.

Rezervace
Pokud je vybrané zboží u dodavatele skladem v menším množství, lze provést dopředu závaznou rezervaci tohoto zboží. Běžná doba rezervace je 14 dní, po dohodě max. 30 dní. Po uplynutí této doby bude rezervace bez upozornění zrušena.

Zapůjčení zboží
Zboží, které je skladem, je možné zapůjčit za účelem prezentace, či pro vlastní seznámení s výrobkem. Právo na zápůjčku odběrateli nevzniká automaticky, ale po dohodě s dodavatelem. Zboží, které není skladem, nelze zapůjčit a objednat pro zápůjční účely. Běžná doba zápůjčky je 10 dní, po dohodě max. 30 dní. Podmínkou zapůjčení je podpis zápůjčního listu a složení zálohy ve výši 100% ceny zapůjčeného zboží s DPH. V případě, že má odběratel povolenou platbu bezhotovostním převodem, lze zapůjčit zboží bez složení zálohy do výše přiděleného nákupního kreditu. Odběratel se zavazuje zboží vrátit v dohodnutém termínu, plně funkční, kompletní a bez známek použití. V opačném případě je odběratel povinnen zaplatit smluvní poplatek ve výši ceny zapůjčeného zboží s DPH, uvedené v ceníku na internetových stránkách www.VIAKOM.cz. Dodavatel je oprávněn oproti této smluvní pokutě započíst složenou zálohu. Dodavatel zapůjčuje vždy pouze 1ks od stejného typu zboží. Zboží nelze zapůjčit za účelem vykrytí nebo výměny v rámci reklamace a za účelem dalšího poskytnutí třetím osobám.

Platební podmínky
Zboží je dodáváno na fakturu s úhradou: kartou online, kartou na prodejně, hotově na prodejně, dobírkou, zálohou předem a bezhotovostním převodem se splatností. Platba bezhotovostním převodem je možná pouze po podpisu rámcové kupní smlouvy a přidělení nákupního kreditu. Ve výjimečných případech, zejména u státních podniků, je po dohodě dostačující namísto podpisu rámcové kupní smlouvy závazná písemná objednávka.

Poskytovatel online platebních metod je společnost ComGate Payments, a.s.

Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


Splatnost faktur
Splatnost faktur je 14 dní, není-li ve faktuře uvedeno jinak. Pravidelný odběratel může mít po dohodě splatnost až 30 dní. Ve výjimečných případech lze prodloužit splatnost až na 90 dní, podmínkou pro nastavení této splatnosti je doložení oprávněnosti požadavku např. smlouvou o díle nebo objednávkou od zákazníka.

Nákupní kredit
Nákupní kredit vyjadřuje celkový povolený objem neuhrazených splatných faktur jednotlivého odběratele včetně aktivních zápůjček bez zálohy. Výše nákupního kreditu (včetně DPH) se určí následujícím způsobem:
0 Kč - nový odběratel bez nákupní historie, odběratel se špatnou platební morálkou
50 tis. Kč - odběratelé s obratem do 150 tis. Kč ročně
100 tis. Kč - odběratelé s obratem do 300 tis. Kč ročně
150 tis. Kč - odběratelé s obratem do 600 tis. Kč ročně
200 tis. Kč - odběratelé s obratem do 1 mil. Kč ročně
250 tis. Kč - odběratelé s obratem nad 1 mil. Kč ročně
„Obratem“ se rozumí součet výše všech kupních cen, které odběratel zaplatil dodavateli za odebrané zboží za určené časové období. Dodavatel si vyhrazuje právo snížit či zcela odebrat kredit odběratelům se špatnou platební morálkou nebo v případě jakýchkoliv pochybností o solventnosti odběratele. Dodavatel může měnit nákupní kredity bez předchozího upozornění.

Čísla účtů dodavatele pro platbu převodem
Česká spořitelna, a.s.: 9035752/0800 (CZK)
IBAN: CZ39 0800 0000 0000 0903 5752, SWIFT: GIBACZPXXXX
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Česká spořitelna, a.s.: 9035832/0800 (EUR)
IBAN: CZ13 0800 0000 0000 0903 5832, SWIFT: GIBACZPXXXX
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

ČSOB a.s.: 240151078/0300 (CZK)
IBAN: CZ1403000000000240151078 SWIFT: CEKOCZPP
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 - Praha 5

ČSOB a.s.: 240151334/0300 (EUR)
IBAN: CZ8603000000000240151334 SWIFT: CEKOCZPP
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 - Praha 5

ČSOB a.s.: 281188301/0300 (USD)
IBAN: CZ9403000000000281188301 SWIFT: CEKOCZPP
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 - Praha 5

Raiffeisenbank a.s.: 5069879001/5500 (CZK / EUR)
IBAN: CZ0255000000005069879001, SWIFT: RZBCCZPP
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 - Praha 4


Dodací podmínky
Osobní odběr zboží je možný během pracovní doby (Po - Pá, 8:00 - 16:00) na centrále nebo na pobočkách dodavatele. Zboží je dodáváno též prostřednictvím smluvního přepravce. Zasílání zboží po ČR a SR obvykle pro dodavatele zajišťují společnosti Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Zásilkovna s.r.o. a PPL CZ s.r.o., zboží skladem objednané do 15:15 hodin expeduje dodavatel ještě týž den. Pro zrychlené dodání zboží po Praze lze též po dohodě využít kurýra. Převzetím dodávky zboží od dodavatele (nebo přepravce) odběratel přijímá tyto VOP v celém jejich rozsahu.

Dopravné a balné
Česká Republika - u objednávek přesahujících částku 10.000,- Kč bez DPH není účtováno dopravné a balné.
Česká Republika - u objednávek nepřesahujících částku 10.000,- Kč bez DPH je vždy účtováno dopravné a balné ve výši od 79,- Kč bez DPH v závislosti na zvoleném dopravci.
Česká Republika - paletová přeprava PPL pro téžké, křehké a objemné zásilky je vždy účtováno dopravné a balné ve výši 950,- Kč bez DPH.
Kurýr po Praze - u objednávek zasílaných kurýrem je vždy účtováno dopravné a balné ve výši 250,- Kč bez DPH (v případě dobírky 500,- Kč bez DPH).
Slovensko - u objednávek ze Slovenska je vždy účtováno dopravné a balné ve výši 129,- Kč bez DPH (v případě dobírky 159,- Kč bez DPH).
Slovensko - paletová přeprava pro přepravu téžkých a objemných zásilek není firmou PPL zajišťována.

Zákonná odpovědnost za vady
Zákonná odpovědnost dodavatele za vady zboží se řídí ust.§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Dodavatel zaručuje, že zboží bude v okamžiku předání prosto vad. Nebezpečí vzniku škody na zboží nebo jeho ztráty či odcizení přechází na odběratele okamžikem, kdy se zboží dostane do sféry dispozice odběratele.

Záruka za jakost zboží
Odpovědnost za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust.§ 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Doba trvání záruky na zboží je individuálně uvedena u každé položky na faktuře. Informativně je též uvedena i u každé položky v e-shopu. Vyjímky ze záruky na jakost zboží jsou uvedeny v těchto VOP, v návodu zařízení, popř. přímo na faktuře. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou, poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické ( úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, přepólování ), poškození živelnou pohromou, závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací, poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace, poškození způsobené nedodržením instalačního návodu, poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno a na zboží, které má porušenou záruční plombu.
Vyjímky ze záruky: průměrná životnost sběrného systému speed dome kamer v nepřetržitém provozu je cca 6 měsíců v závislosti na rychlosti otáčení, průměrná životnost ventilátoru je cca 12 měsíců v závislosti na prašnosti prostředí, průměrná životnost dobíjecích akumulátorů v přístrojích je cca 6 měsíců, na tato provozní opotřebení se delší záruka nevztahuje.

Reklamace v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo záruky
U zboží dodaného do opravy v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo záruky je prováděno posouzení vady a její oprava v nejbližším možném termínu dle aktuálního vytížení servisního oddělení. Pro uplatnění reklamace v rámci záruky nebo zákonné odpovědnosti za vady je odběratel povinen dodat spolu s reklamovaným zbožím nákupní doklad, který prokazuje, že se jedná o záruční opravu nebo opravu vyplývající ze zákonné odpovědnosti za vady a popis závady. Pokud tak neučiní, bude do doby, než doloží požadované doklady, požadovaná oprava považována za mimozáruční opravu.

Mimozáruční oprava
Mimozáruční oprava je oprava vad zboží, na něž se nevztahuje záruka ani zákonná odpovědnost za vady zboží. U zboží dodaného do mimozáruční opravy je odběrateli vždy účtována práce související s diagnostikou závady. Poté je odběratel vždy informován, zda je či není možná oprava, pokud ano, pak je mu sdělená výše úplaty za opravu a termín opravy. Za každou započatou hodinu servisního technika bude odběrateli fakturována částka 800,- Kč bez DPH a ostatní náklady související s opravou (náhradní díly, v případě zaslání výrobci pak ještě navíc doprava k výrobci a zpět + diagnostika u výrobce).
PDF Ceník mimozáručních oprav

Neoprávněná reklamace
U zboží, které je reklamované v záruční době a udávaná závada nebude dodavatelem zjištěna, bude reklamace považována za neoprávněnou. V případě neoprávněné reklamace budou odběrateli vyfakturovány veškeré náklady související s neoprávněnou reklamací. Za každou započatou hodinu servisního technika bude odběrateli fakturována částka 800,- Kč bez DPH a veškeré další náklady související s neoprávněnou reklamací, včetně poštovného a balného za zaslání zboží zpět. V případě zaslání výrobci pak bude odběrateli účtována ještě navíc doprava k výrobci a zpět a diagnostika u výrobce.

Zrychlená reklamace
V případě požadavku na zrychlenou přednostně vyřízenou reklamaci, bude odběrateli účtován jednorázový poplatek 500,- Kč bez DPH. Zrychlená reklamace je možná pouze v případě, že to kapacitně zvládá servisní oddělení. Zrychlenou reklamaci nedoporučujeme u zařízení, kde jsou pro 100% garanci funkčnosti potřebné časově náročnější testy, jedná se zejména o záznamová zařízení. Pokud bude odběratel trvat na zrychlené reklamaci i u tohoto typu zařízení, dodavatel v takovém případě negarantuje 100% funkčnost.

Vrácení zboží
Zboží lze vrátit do 90 dnů a to pouze v případě, že je plně funkční, kompletní, bez známek použití a dodavatel s tím souhlasí. Pokud se jedná o zboží, které je běžně skladem a pravidelně se prodává, je při vrácení do 30 dnů vráceno 100% pořizovací ceny, od 31 dnů do 90 dnů pak 70% pořizovací ceny. Pokud se během této doby změnila cena produktu, je použita pro výpočet aktuální cena produktu v době vrácení. Pokud se jedná o zboží které je na objednávku, závaznou objednávku, na zakázku sestavované, či atypické, tedy není běžně skladem, je při vrácení do 30 dnů vráceno 70% pořizovací ceny, od 31 dnů do 90 dnů pak 50% pořizovací ceny a to pouze se souhlasem dodavatele. V případě poškozeného obalu bude odběrateli účtována z pořizovací ceny další srážka ve výši 20%. V případě nekompletního či poškozeného zboží bude odběrateli účtována cena náhradních dílů, vč. práce servisního technika. V případě vrácení zboží z důvodu neodstranitelné vady výrobku bude odběrateli nabídnuta alternativní náhrada, nebo vráceno 100% pořizovací ceny, dle volby dodavatele.

Odpovědnost za škodu
Dodavatel neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody).PDF Rámcová kupní smlouva
PDF Všeobecné obchodní podmínky VIAKOM CZ s.r.o.


Elektronická evidence tržeb platná od 1.3.2017
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.