Použití a ukázky v praktickém nasazení

Radarové řešení pro identifikaci nebezpečí a ochranu perimetru s vynikající schopností detekce za všech podmínek.
MAGOS Ltd. představení společnosti


Představujeme cenově dostupné doplnění kamerových systémů a dalších bezpečnostních technologií při ochraně perimetru. Nosnou myšlenkou použití radarů pro ochranu perimetru je zvýšení efektivity detekce pohybu a zlepšení ochrany perimetru. Radarová detekce pohybu funguje spolehlivě a za všech světelných a povětrnostních podmínek. V případě detekce pohybu informuje obsluhu a díky propojení s kamerovým systémem, rovnou namíří pohyblivou kameru na místo detekce. Díky nízkému odběru el. energie je možné nasadit na místech, kde by budování infrastruktury tradičních bezpečnostních řešení bylo cenově nevýhodné, nebo na takových místech, kde jiné systémy nelze použít. Díky integraci s kamerovým systémem je obsluha v reálném čase schopna monitorovat místa, kde je detekován pohyb, což v případě velkých CCTV systémů čítající desítky kamer bývá nemožné. Díky použití radarů MAGOS se z Vašeho kamerového systému stává systém včasné detekce, který umožňuje aktuálně reagovat na probíhající bezpečnostní situaci, nikoliv až po bezpečnostním incidentu dohledávat příčiny vzniku, což bývá standardní práce s kamerovým systémem. Radary MAGOS v kombinaci pohyblivými PTZ kamerami mohou nahradit desítky fixních kamer a celkově tak snížit náklady nejen na pořízení, ale i na údržbu bezpečnostních systémů.VHODNÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ A NASAZENÍ V PRAXI.
MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. LETIŠTĚ a SOUKROMÍ DOPRAVCI

Zabezpečení letišť a dohled nad nimi má zásadní význam pro zajištění bezpečnosti letišť i samotných letů. Systém Radar poskytuje 360 ° kompletní řešení pro sledování letišť.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. NÁMOŘNÍ PŘÍSTAVY a DOKY

Námořní přístavy obvykle zahrnují rozsáhlé oblasti s mnoha přepravními kontejnery, což činí tradiční metody dohledu výzvou. To je situace, ve které radar společnosti Magos překonává tradiční bezpečnostní kameru. Je totiž schopný s pomocí svých vynikajících detekčních schopností pokrýt široké oblasti za všech povětrnostních podmínek.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. RAFINÉRIE a CHEMIČKY

Ropný a plynárenský průmysl je považován za vysoce rizikový a kvůli drsným podmínkám a vzdáleným lokalitám s komplikovaným uspořádáním vyžaduje sofistikované perimetrické sledovací systémy. Radar společnosti Magos dramaticky snižuje riziko hrozby jako krádež, vandalismus nebo eko-terorismus.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. ELEKTRÁRNY

Důležitost zabezpečení elektráren roste, jak se ukázalo během teroristického útoku na rozvodnu Metcalf (San Jose, Kalifornie) v dubnu 2013. Ohrožení dodávek energie může způsobit chaos a velké hospodářské ztráty. Abychom tomu zabránili, musí elektrárny investovat do ochrany svých perimetrů, která bude účinná při ochraně kritické infrastruktury.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. DATOVÁ CENTRA

Datová centra jsou často vystavena pokusům o hackování za účelem odcizení informací. Proto musí být nepřetržitě monitorovány a umožňovat přístup pouze oprávněným osobám.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. SOLÁRNÍ FARMY a ZDROJE OBNOVITELNÉ ENERGIE

Obnovitelná energie se rychle rozšiřuje ve formě velkých solárních farem. Pokročilá technologie solárních panelů může být v nebezpečí před krádeží a poškození. Solární farmy pokrývají velké plochy, a proto jejich ochrana může být opravdovou výzvou.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. ELEKTRO ROZVODNY a DATOVÉ UZLY

Elektrické rozvodny se staly terčem teroristických útoků. Nyní je důležité, aby rozvodny implementovaly obvodový bezpečnostní systém, který bude detekovat vetřelce přibližující se k rozvodně. Pokročilé technologie včasného varování jsou klíčem k prevenci útoků na elektrické rozvodny a dávají bezpečnostním pracovníkům schopnost zabránit možné ztrátě na životech.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. VODNÍ ZDROJE a ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Je stále důležitější chránit naši pitnou vodu před teroristickými útoky. Kontaminace naší pitné vody je skutečnou hrozbou a je třeba přijmout opatření k zajištění bezpečnosti jejích dodávek.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. VĚZNICE a VÝCHOVNÉ ÚSTAVY

Věznice musí být zabezpečeny a v pohotovosti 24/7. Rychlá a přesná detekce pomocí radaru pomůže odhalit pokusy o útěk z vězení nebo pokus o pašování zakázaných předmětů do vězeňských prostor. Vysoce účinný radar Magos umožní včasnou detekci osob a vozidel přibližujících se ke zdem vězení s menším počtem senzorů a lepšími možnostmi detekce. Bezpečnostní pracovníci pak budou schopni určit nejlepší postup, pro naložení s návštěvníkem.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. VIRTUÁLNÍ PLOTY z RADARU

Díky detekci hrozeb dlouho předtím, než se dostanou do střeženého perimetru, radar společnosti MAGOS zajišťuje bezpečnost jakéhokoli zařízení. Paprsek radaru s dlouhým dosahem vytvoří detekční obvod, který včas upozorní na jakékoli hrozby, blížící se k zabezpečené zóně.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. PARKOVIŠTĚ a ODSTAVNÉ PLOCHY

Mnoho parkovišť je často vystaveno krádežím v důsledku velkého provozu vozidel po celý den. Radary MAGOS poskytují plné pokrytí kritických oblastí parkovišť a detekují vetřelce dříve, než dojde ke krádeži.

MAGOS Ltd.MAGOS Ltd. ZEMĚDĚLSKÉ FARMY a USEDLOSTI

Radary MAGOS poskytují plnou ochranu zemědělských farem a jejich kritických oblastí, což umožňuje rychlou reakci předtím, než narušitel pronikne do perimetru. Absence jasných hranic perimetru a izolace od městských policejních služeb vede ke zvyšujícímu se počtu krádeží, vandalismu a násilí. MAGOS již s pomocí našich místních partnerů nainstaloval své pokročilé radarové řešení na několika farmách v Jihoafrické republice. Tam radar poskytuje plné pokrytí farmy s minimálními požadavky na instalaci a maximálním výkonem za všech povětrnostních podmínek.MAGOS Ltd. představení společnostiMAGOS Ltd. představení společnosti

VIAKOM CZ s.r.o. je autorizovaný dovozce a distributor produktů a řešení od firmy MAGOS Ltd. pro Českou republiku a Slovensko republiku. Pro kompletní řešení kontaktujte obchodní oddělení +420 281 869 570.